Archive for the ‘ארכיון כללי’ Category

שמחים לבשר: חתמנו על הסכם קיבוצי ב 4.1.14

Thursday, January 16th, 2014

מעמד החתימה מסכם שנתיים של משא ומתן והסכם קיבוצי ראשון בבתי הספר הדמוקרטים.

חתמו, בשם הארגון, עירית בן פורת ועמליה שרייר- המלווה הארגונית והמלווה המשפטית.

חתם, בשם העובדות והעובדים – נחשון הררי, שהיה בנציגות מראשיתה וחבר בצוות המו”מ.

אגרת לסניף יוני 2013

Sunday, June 23rd, 2013

אסיפת סניף

במוצ”ש הקרוב, ה29.6, בשעה 20:30 , בבית של ורד, תתקיים אסיפת סניף חשובה.

נציג בפניכם את פרטי ההסכם הקיבוצי, שכידוע מחייב את אישור הסניף על ידי הצבעה.

להזכירכם:

  1. האסיפה לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר החברים בסניף. היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תוכל האסיפה להתקיים גם במניין נמוך מהאמור לעיל, יהיה מספרם של הנוכחים אשר יהיה. בהתאם לשיקול דעתו של הועד.

  1. ההחלטות באסיפה תתקבלנה ברוב קולות המשתתפים בהצבעה.
  2. יו”ר הוועד או אחד מחברי הוועד יפתח כל אסיפה וינהל אותה, אלא אם נבחר על ידי האסיפה יו”ר אחר לאותה אסיפה.
  3. גם אנשי צוות המורים שאינם חברי הסניף מוזמנים לאסיפות הסניף.

היערכות לשנה הבאה

אנו מזכירים שוב את החשיבות של מורים המקבלים משכורת מעמותת בית ספר לפתוח תיק במשרד החינוך. בנוסף, חשוב מאוד שכולנו נעדכן את כל שנות הותק שלנו במשרד החינוך.

מורים שמעוניינים לקבל ייעוץ מאנשי הועד בנושא זה מוזמנים לקבוע פגישה עם חוה או עם ורד בשבועיים הקרובים. טפסים ריקים מחכים לכם בלוח ההודעות של הסניף שבחדר צוות.

עדכונים בבלוג הסניף

אתם מוזמנים להתעדכן בבלוג הסניף לגבי:

–         מכתב שהועד שלח לעירית לגבי זימון אנשי צוות לועדת צוות.

–         תמיכת הסניף שלנו במאבק סניף כח לעובדים של בית הספר הדמוקרטי ביפו.

–         נהלי ועדת צוות שפורסמו בשנה שעברה ומסמך המפרט את הנהלים שיש צורך בגיבושם שגיבש ועד העובדים.

חשיבות הדיאלוג

על מנת לשפר את אווירת מקום העבודה שלנו ואת איכות עבודתנו, חשוב לקיים דיאלוג פתוח עם חברי צוות אחרים. קשיים, טענות ושאלות כדאי להעלות בשיח עמיתים מכבד. היכולת שלנו לתת ולקבל ביקורת בונה תעצים אותנו כבודדים וכצוות.

שלכם ובשבילכם, ועד הסניף: חוה, נחשון, בני, ורד, לירז ושחר.

מכתב תמיכה במאבק מורות בית הספר הדמוקרטי ביפו

Wednesday, June 19th, 2013

תמיכה ביפו כתמונה

לצוות בנוגע לבירור סוגיית גמול טיולים

Monday, April 22nd, 2013

סניף יקר,
כמו שקראתם במכתבנו האחרון, אנו מבררים את נושא גמול הטיולים אל מול המעסיקים שלנו- ועד עמותת בי”ס.
אנו מבהירים שבירור זה נעשה במקביל ליציאת הטיולים הבאים עלינו לטובה.
אנו מודעים לתסכול של עבודה בטיולים כאשר יש מחלוקת בנוגע להקף התגמול עליה.
כמו במקרים קודמים, נמשיך לפעול בכל הדרכים ההגונות והיעילות עד למיצוי סוגיה זו.
בברכת טיולים מוצלחים ומהנים!

טרם תוקנה ההרעה החד צדדית בגמול טיולים

Saturday, April 20th, 2013

לנציגת העמותה 20.4.13

אגרת לצוות אפריל 2013

Monday, April 8th, 2013

אגרת לצוות אפריל 2013

27.1.13 התקיימה פגישת מו”מ נוספת

Monday, January 28th, 2013

20.1.13 התקיימה פגישת מו”מ נוספת

Monday, January 21st, 2013

עדכון 6.1.13

Monday, January 7th, 2013

מורים והורים שלום,

היום התקיימה פגישת משא ומתן נוספת.

בפגישה חודדו הפערים בין שני הצדדים. נקודות המחלוקת נידונו ברצינות על ידי נציגי הצוות ונציגי העמותה.

מאחר והתרשמנו שנציגי העמותה לוקחים את עמדתנו ברצינות הראויה, הודענו כי במקביל לפגישות אלו לא יתקיימו שיבושים בבית הספר.

אמנם קיים פער בין הצדדים אך להבנתנו הוא ניתן לגישור.

בברכה,

ועד העובדים בבית הספר הדמוקרטי הוד השרון

כוח לעובדים- ארגון עובדים דמוקרטי

עדכון 2.1.13

Thursday, January 3rd, 2013

מורות, מורים והורים שלום,

בתאריך 02 לינואר 2013, התקיימה פגישת משא ומתן בין נציגי העמותה לנציגות העובדים.

בפגישה התקיים משא ומתן ענייני ורציני.

השיחה נסובה בעיקר על מבנה תקציב שהוצע על ידי צוות המשא ומתן של העובדים והמנהלת.

לאור התקדמות זו , משהה נציגות העובדים את שיבושי העבודה.

בברכה,

ועד העובדים בבית הספר הדמוקרטי הוד השרון

כוח לעובדים- ארגון עובדים דמוקרטי