אגרת לסניף יוני 2013

Sunday 23 כJun, 2013

אסיפת סניף

במוצ”ש הקרוב, ה29.6, בשעה 20:30 , בבית של ורד, תתקיים אסיפת סניף חשובה.

נציג בפניכם את פרטי ההסכם הקיבוצי, שכידוע מחייב את אישור הסניף על ידי הצבעה.

להזכירכם:

  1. האסיפה לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר החברים בסניף. היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תוכל האסיפה להתקיים גם במניין נמוך מהאמור לעיל, יהיה מספרם של הנוכחים אשר יהיה. בהתאם לשיקול דעתו של הועד.

  1. ההחלטות באסיפה תתקבלנה ברוב קולות המשתתפים בהצבעה.
  2. יו”ר הוועד או אחד מחברי הוועד יפתח כל אסיפה וינהל אותה, אלא אם נבחר על ידי האסיפה יו”ר אחר לאותה אסיפה.
  3. גם אנשי צוות המורים שאינם חברי הסניף מוזמנים לאסיפות הסניף.

היערכות לשנה הבאה

אנו מזכירים שוב את החשיבות של מורים המקבלים משכורת מעמותת בית ספר לפתוח תיק במשרד החינוך. בנוסף, חשוב מאוד שכולנו נעדכן את כל שנות הותק שלנו במשרד החינוך.

מורים שמעוניינים לקבל ייעוץ מאנשי הועד בנושא זה מוזמנים לקבוע פגישה עם חוה או עם ורד בשבועיים הקרובים. טפסים ריקים מחכים לכם בלוח ההודעות של הסניף שבחדר צוות.

עדכונים בבלוג הסניף

אתם מוזמנים להתעדכן בבלוג הסניף לגבי:

–         מכתב שהועד שלח לעירית לגבי זימון אנשי צוות לועדת צוות.

–         תמיכת הסניף שלנו במאבק סניף כח לעובדים של בית הספר הדמוקרטי ביפו.

–         נהלי ועדת צוות שפורסמו בשנה שעברה ומסמך המפרט את הנהלים שיש צורך בגיבושם שגיבש ועד העובדים.

חשיבות הדיאלוג

על מנת לשפר את אווירת מקום העבודה שלנו ואת איכות עבודתנו, חשוב לקיים דיאלוג פתוח עם חברי צוות אחרים. קשיים, טענות ושאלות כדאי להעלות בשיח עמיתים מכבד. היכולת שלנו לתת ולקבל ביקורת בונה תעצים אותנו כבודדים וכצוות.

שלכם ובשבילכם, ועד הסניף: חוה, נחשון, בני, ורד, לירז ושחר.

אפשרות התגובות סגורה.