עדכון 6.1.13

Monday 7 כJan, 2013

מורים והורים שלום,

היום התקיימה פגישת משא ומתן נוספת.

בפגישה חודדו הפערים בין שני הצדדים. נקודות המחלוקת נידונו ברצינות על ידי נציגי הצוות ונציגי העמותה.

מאחר והתרשמנו שנציגי העמותה לוקחים את עמדתנו ברצינות הראויה, הודענו כי במקביל לפגישות אלו לא יתקיימו שיבושים בבית הספר.

אמנם קיים פער בין הצדדים אך להבנתנו הוא ניתן לגישור.

בברכה,

ועד העובדים בבית הספר הדמוקרטי הוד השרון

כוח לעובדים- ארגון עובדים דמוקרטי

אפשרות התגובות סגורה.