עדכון 2.1.13

Thursday 3 כJan, 2013

מורות, מורים והורים שלום,

בתאריך 02 לינואר 2013, התקיימה פגישת משא ומתן בין נציגי העמותה לנציגות העובדים.

בפגישה התקיים משא ומתן ענייני ורציני.

השיחה נסובה בעיקר על מבנה תקציב שהוצע על ידי צוות המשא ומתן של העובדים והמנהלת.

לאור התקדמות זו , משהה נציגות העובדים את שיבושי העבודה.

בברכה,

ועד העובדים בבית הספר הדמוקרטי הוד השרון

כוח לעובדים- ארגון עובדים דמוקרטי

אפשרות התגובות סגורה.