השתלשלות העניינים והסיבות לשיבושי העבודה

Tuesday 18 כDec, 2012

בין נציגות העובדים לבין ועד העמותה מתקיים משא ומתן מזה קרוב לשנה, שמטרתו חתימה על הסכם קיבוצי להסדרת תנאי שכר והעסקה הוגנים לכלל צוות ההוראה, תוך השוואת תנאי השכר וההעסקה של עובדי העמותה לאלה של עובדי משרד החינוך.

לפני כחודשיים, לאחר שהמשא ומתן נקלע למבוי סתום, הכריזה נציגות העובדים על סכסוך עבודה.

הצוות נענה לבקשת העמותה והשהה את הצעדים הארגוניים, על מנת לאפשר את חידוש המשא ומתן. זאת מתוך תקווה לשינוי בעמדות נציגי העמותה, שיאפשר חתימה על הסכם קיבוצי, מבלי שיהיה צורך בשיבושי עבודה ושביתה.

לאחר משא ומתן אינטנסיבי במהלך כחודש, ולאחר שהעובדים התפשרו על חלק מדרישותיהם, הושגה הסכמה עקרונית בין נציגי העובדים ונציגי העמותה במספר נושאים מהותיים הנוגעים לתוכן ההסכם המתגבש.

  • הושגה הסכמה עקרונית על השוואת תנאי השכר וההעסקה של עובדי העמותה לאלה של עובדי משרד החינוך ב-“אופק חדש”.
  • הושגה הסכמה עקרונית על טבלת השכר וקצב ההעלאה בדרגות.
  • הושגה הסכמה עקרונית בנושאים הקשורים להעסקת אנשי צוות חדשים.

מבחינת העובדים, אפשר להגיע לחתימה על הסכם קיבוצי, שיבטיח תנאי העסקה הוגנים ושוויוניים לכלל אנשי הצוות בביה”ס במהלך תקופת ההסכם.

אולם, נציגי העמותה טוענים, שתקציב העמותה לא מאפשר להם חתימה על ההסכם. שהדרך היחידה לממן את ההסכם החל משנת הלימודים הבאה היא קיצוץ ניכר בשעות ההוראה בבית הספר, עד כדי 20% מסך שעות ההוראה!

נציגי הצוות מצאו בתקציב העמותה מספר סעיפים, ששינוי בהם יכול לשמש להגדלת סעיף השכר בתקציב. עמדת הצוות היא: שינוי התקציב מתקציב “מגונן” ו”שמרני” לתקציב המתאים לתקופת מיתון, ימנע את הצורך בקיצוץ שעות יזום (פיטורין ו/או קיצוץ רוחבי). כלומר: קיצוץ משמעותי בתקציבי ה”רזרבות” וכו’ יכול למנוע את הצורך בקיצוץ שעות.

הצוות קורא לנציגי העמותה לערוך בתקציב העמותה את השינויים הדרושים, שיאפשרו את מימון ההסכם. נציגי הצוות הדגימו לנציגי העמותה שהדבר אפשרי.
זה מצריך, לשם שינוי, לשים את התקציב לשכר הצוות במקום הראוי לו בסדר העדיפויות
ולא במקום האחרון, אחרי כל יתר ההוצאות!

פגישת המשא ומתן האחרונה התקיימה לפני כשבועיים. לפני כשבוע הועברה לנציגי העמותה עמדת הצוות הרשמית. עד לכתיבת שורות אלה לא התקבלה כל תגובה מנציגי העמותה.

לפיכך, החליט הצוות להפעיל החל מהשבוע צעדים ארגוניים, הכוללים שיבושי עבודה, ואם יעלה בכך הצורך, גם שביתה.

אפשרות התגובות סגורה.