Archive for April, 2012

חידוש ביטול שעות נתרמות

Monday, April 30th, 2012

ביום שני, 23.4.12, נקלע המשא ומתן ביננו- נציגי צוות ההוראה, לבין מעסיקנו- נציגי עמותת בית ספר למבוי סתום.
בימים האחרונים ישנם ניסיונות הדדיים להגיע להבנות בסיסיות לצורך המשך השיחות, אך נכון לעכשיו לא מסתמן שינוי מהותי בפער שנוצר ובהחלטות הנהגת הסניף.
לכן ההחלטה על ביטול השעות הנתרמות עומדת בעינה (טיולים, פגישות עם הורים, ועדות, שעות ישיבות צוות לא משולמות וכו’). זאת החל מיום שלישי הקרוב 1.5 בבוקר.
ועד הסניף מצר על ההודעות המבלבלות שיצאו בהנחיית מנהלת בית הספר. אין בהודעות אלו אלא משום הוספת שמן למדורה.