Archive for March, 2012

סיכום פגישת משא ומתן עם הועד המנהל 20/3

Wednesday, March 21st, 2012

בפגישת המו”מ הציג לנו הועד המנהל את העקרונות של הצעתו לגבי הנושאים הכלכליים.

להבנתנו, ההצעה מקדמת את הדיאלוג ומאחוריה ניכרת עבודה של הועד המנהל.

אמנם יש עוד דרך לעשות, אך חשוב לנו לסמן פגישה זו כפגישה של התקדמות לכיוון חיובי .

אנו מבקשים לכרוך בין העמידה האסרטיבית של כולנו בשבועות האחרונים לבין הכיוון החיובי של המשא ומתן. לאור זאת ראינו לנכון להיענות לבקשת הועד המנהל ולמשוך את קריאתנו בדבר השעות הנתרמות .

ברור לנו שנושא השעות הנתרמות ובמיוחד היקפן הוא נושא רגיש וחשוב בתוך הצוות ולכן אנו מעוניינים להגיע בתוך המשא ומתן לפתרון משמעותי וארוך טווח.

הסכמנו יחד עם הועד המנהל להיכנס למשא ומתן אינטנסיבי במטרה להביא את התהליך לבשלותו כבר בסוף אפריל .

חלשים לחוד חזקים כאיגוד !

ביטול תרומת שעות של צוות ההוראה לבית הספר

Tuesday, March 13th, 2012

כיוון שצוות ההוראה של בי”ס לא יעבוד בשעות שאינן מתוגמלות, בימים הקרובים יתקיימו השינויים הבאים:

  1. טיול ג-ד: המורים יקיימו את הטיול עד השעה 13:30, הנהלת בית הספר מתבקשת להערך בהתאם.
  2. ישיבות צוות בימי שלישי יתחילו ב12:30 ויסתיימו ב13:30.
  3. בנוסף, מעכשיו ועד הודעה חדשה- מורי בית הספר לא יקיימו אסיפות הורים.

לכבוד: ועד עמותת בית הספר הדמוקרטי הוד השרון

Monday, March 12th, 2012

 אנחנו, צוות ההוראה בבית ספר מבקשים להביע את אכזבתנו מהתנהלותכם בפגישות המשא ומתן עם נציגי סניף צוות ההוראה של בי”ס.

הגענו לבית ספר מתוך הזדהות עם המטרות והדרך הפדגוגית הייחודית של בית ספר. כל יום לימודים אנחנו מקדישים את עצמנו לחינוך, הנחייה ואהבת התלמידים. אנחנו שותפים מובילים בהתוויית דרכו הערכית של בי”ס.

אך כמו בכל פעם שבה העלנו קשיים חמורים לגבי שכרינו ותנאי העסקתנו בפני ועד העמותה, אנחנו שוב שומעים את שותפינו, שהם גם המעסיקים שלנו, אומרים: אנחנו לא יכולים להתחייב בפניכם ששכרכם יעלה באופן משמעותי ושישופרו תנאי העסקתכם.

גם עכשיו, לאחר דיאלוג ארוך ומורכב בשנים האחרונות, לאחר שהוסכם על הצדדים שרמת השכר שלנו לא ראויה ובפועל נדרשות מאתנו שעות התנדבות (עבודה שאינה מתוגמלת בשכר), לאחר שבעקבות שינויים בהסכם השכר של משרד החינוך יש פערים משמעותיים בין השכר של אנשי אופק חדש לאנשי עמותה. עדיין ועד העמותה בוחר להעביר את האחריות לגורמים אחרים, אומר בפה מלא שבראש סדר עדיפויותיו ישנן התחייבויות אחרות ונציגי עמותת בי”ס אינם מגיעים לפגישות המו”מ עם הצעות ראשוניות ככל שיהיו לשיפור מצב צוות ההוראה.

אנחנו מצפים מכם לקחת את האחריות הנובעת מהיותכם המעסיקים שלנו.

אנחנו מצפים מכם לעשות כל מאמץ כדי להעלות את כל ההצעות האפשריות על מנת לפתור את מצוקת הצוות.

אנחנו מצפים שלהגיע למצב שבו הצוות מתפרנס בבית ספר בכבוד נמצא בראש סדר העדיפות של ועד העמותה.

בנוסף, חשוב לנו להבהיר שכל החלטה, הצעה ועשייה לשינוי הגדרת שעות העבודה והרכב המשרה של צוות ההוראה בבית הספר חייבת להיות נידונה בשיחות המו”מ עם נציגי הסניף.  

לכן, אנחנו דורשים מועד העמותה ומעירית לא לקדם החלטות בנוגע לתיכון, לצמצום שעות מערכת וכל החלטה אחרת המשפיעה על תקציב בית ספר לפני סיום תהליך המו”מ עם הצוות ולפני שתהיה התחייבות להיטיב את תנאי העסקתנו. במידה ויתקיימו דיונים בנושאים אלו הצוות לא ייקח בהם חלק.

 

בתקווה למו”מ פורה יותר בהמשך,

סניף בית הספר הדמוקרטי, הוד השרון.