Archive for February, 2012

סיכום פגישה 07.02.2012

Wednesday, February 8th, 2012

נפגשנו ופתחנו דברנו בקביעת נהלים ומיקום להמשך הדיונים (setting).   המשכנו בהצגת מסמך העקרונות שכלל היסטוריה של יחסי צוות – עמותה, גם בקשר לאופי ההתקשרות, ורמת השכר. העלנו איך ומדוע יצרנו קשר עם כוח לעובדים, ומשמעות הבחירה בהתארגנות לארגון מייצג.

הצגנו את המורכבות שיש במבנה הייחודי של בית הספר, בייחוד, תפקיד המנהל/ת המקצועי/ת, מול שני הגורמים האחרים. אחריכן, הצגנו את רשימת הדרישות של הצוות מול המעסיק.  יחד סיכמנו שנמשיך במפגש הבא להידבר סביב לעניינים הקשורים להעסקה ותנאים סוציאליים, כגון מערך קבלת עובדים, סיום העסקה, ודרגות ותק.

ניכר דרך האווירה הנעימה ומכובדת,  שיש כוונות אמיתיות להתקדם, גם שברור לנו, שהתהליך מורכב.  סיכמנו לשוב ולהפגש ביום רביעי המאה 15/02/2012.

מסמך עקרונות למשא ומתן

Wednesday, February 8th, 2012

שלום חברים, אנו גאות וגאים לפתוח את הבלוג הרשמי של סניף העובדות/ים בית הספר הדמוקרטי בהוד השרון

לפניכן/ם, הצהרה מטרות וכוונות, שהקראנו אתמול בפגישת משא ומתן הראשונה עם הועד המנהל של העמותה:

מסמך עקרונות לפתיחת משא ומתן מול העמותה

אני מבקש להתחיל בציטוט מתוך העקרונות המכוננים בחוקת בית הספר, שבעצם מכיל את הערכים שלאורם בית הספר נוסד:

“עקרונות אלו מונחים על ידי השקפת העולם, הרואה באדם את מרכז הקיום ובו בזמן שותף ליצירת קהילה אנושית שאמורה לאפשר לכל חבריה מיצוי ומימוש עצמי, אנו  מייסדים בזאת את בית הספר הדמוקרטי “השרון” שיפעל ברוח מגילת זכויות האדם ובכפוף לחוקי מדינת ישראל, יחנך לערכי הדמוקרטיה, הלכה למעשה, ויישם את עקרונותיה המוסדיים והנוהליים”

במשך 11 שנות קיום בית ספר, נעשו ניסיונות לקיים דיונים עקרוניים ומעשיים על מהות ההעסקה של צוות ההוראה, וגם על אופני ההעסקה בפועל.  גם הצוות ראוי למיצוי ומימוש העצמי. אנחנו מבקשים לשים קץ לתחושה שאנו “שקופים” בעיני הקהילה, ומעלים את נושא ה”נראות” שלנו לסדר היום.

תמיד נאמר לנו “כאשר יהיה כסף”  או “קודם כל נוריד את שכר הלימוד”. תחושת הצוות היא שהשכר של אנשי הצוות לא קיבל את החשיבות הראויה לו. אילו העירייה הייתה עומדת במחויבותה על פי חוק, ייתכן שהדבר היה מאפשר רמת שכר מכובד והגון. הצוות נדרש לעבוד בהתנדבות שעות רבות כל חודש, ואף להשלים הכנסה בעבודות נוספות.  מרבית אנשי הצוות אינם יכולים לעבוד במשרה מלאה, משום שהדבר כמעט ולא ניתן טכנית.  המעבר להעסקה חלקית של הצוות אף גרם לפיצולו לשני מגזרים שבין תנאי ההעסקה של כל אחד מהם מתקיים פער קיצוני.  בינינו,  התייחסות לתנאים שניתנים ע”י משרד החינוך כפסגה,  הינה דבר הזוי בכל קנה מידה.

צוות ההוראה, שתמיד ראה את קהילת הילדים מול עיניו,  מבקש אחת ולתמיד, שעמותת בית הספר, כמעסיק רשמי, תאפשר לצוות ההוראה תנאי העסקה המשקפים נראות והשתכרות  בכבוד.

בהבנתו שמאמציו הקודמים לא נשאו פרי, בחר צוות ההוראה לחפש אופן יעיל יותר לקידום ענייניו.  ישבנו ודנו ובסוף הבירור  נפגשנו עם נציגי “כוח לעובדים”,  מאחר שגוף זה פועל לפי תפיסות עולם הקרובות לשלנו בבית הספר.  בנוסף, אופן פעילות הארגון דוגל בהדברות ובעיקר, הובלת התהליך על ידינו, הצוות, ולא מתוך כפייה חיצונית.  יש לזכור שאנחנו אוהבים את בית הספר ואת חברי הקהילה, שכולנו נמנים חברים.  חשוב לזכור שהצטרפות של מעל מחצית מהעובדים לארגון (הסניף), מייפה את כוחו למעמד “ארגון עובדים יציג”, ואותנו לנציגים חוקיים של כלל ציבור העובדים. קיימנו בחירות דמוקרטיות פנימיות לבעלי התפקידים, ומרבית חברי הצוות פעילים בועדות הפנימיות של הסניף.  מטרתנו היא ליצור תנאי העסקה הולמים לצוות עובדי בית הספר, התואמים את רוח בית הספר, הכוללים כבוד האדם, צדק חברתי ושוויון.