כרונולוגיה של האירועים שהביאונו עד הלום:

לפני כ- 7 שנים נחתם הסכם השכר האחרון בין ועד העמותה לבין הצוות. בהסכם נאמר שזהו שלב ראשון ואחריו יבוא שיפור נוסף.

מאז, כמעט בכל שנה, התקיימו שיחות מו”מ בין הצוות וועד העמותה בעניין שיפור השכר. שיחות שלא נשאו פרי.

במהלך כל השנים נאמר לצוות: לעמותה אין כסף. כשיהיה כסף ישופר השכר.

הובטח לנו מפורשות: כשיתפנה תקציב שכר דירה (העירייה תשלם), הסכום שיתפנה יחולק – מחצית לשיפור השכר, מחצית להורדת שכר לימוד. כל תקציב נוסף שיכנס לעמותה, למשל מחוגים וכד’, יחולק באותו אופן.

לפני שנתיים, בדיוני ועדת אריאל, הוחלט לקצץ שעות.
הובטח לנו מפורשות: קיצוץ בשעות לא יביא לפיטורי אנשי צוות.
התקציב שיתפנה בעקבות הקיצוץ יחולק – מחצית לשיפור שכר הצוות, מחצית להורדת שכר לימוד.

במהלך כל השנים נמשך הדיאלוג, ללא כל שינוי במצב הצוות:
לא היה כל שינוי בשכר הצוות במהלך 7 השנים האחרונות.

לפני כשנה החליט הצוות להתאגד כסניף ב”כח לעובדים”.

בפברואר החל סבב המו”מ הנוכחי בין נציגי הסניף לנציגי העמותה.

באפריל נציגי הצוות ונציגי העמותה הגישו הצעות למתווה שכר ותנאי העסקה. הפערים בין ההצעות היו גדולים.

במאי הגיעו נציגי הצוות והעמותה להסכם הבנות על תשלום שכר עבור כל שעות העבודה של הצוות: כל שעות ישיבת הצוות ו-18 שעות נוספות במחצית.
הסכמה זו הביאה למצב שבו לראשונה העובדים מקבלים שכר מלא עבור עבודתם ולא עובדים בהתנדבות.

באוגוסט הגישה העמותה הצעה חדשה, שלא היתה שונה מהותית מהצעתם באפריל.

בספטמבר הציע הצוות הצעת פשרה להסכם קיבוצי ל-4 שנים, ולחלופין הסכם לשנה אחת והמשך מיידי של המו”מ. בהצעה היתה התקרבות משמעותית להצעת העמותה.
נציגי העמותה דחו את רוב סעיפי הצעות הצוות על הסף, הן בנושא טבלת השכר והן בנושא תנאי ההעסקה.

עמדת הצוות עומדת על העקרון של השוואת השכר והתנאים לאלה של עובדי אופק חדש.

עמדת העמותה היא שיש לשפר את שכר הצוות במסגרת התקציב שהקצתה לכך העמותה.
לא חל כל שינוי בעמדת העמותה מתחילת המו”מ.

באוקטובר: הצוות החליט להכריז סכסוך עבודה.