איפה הכסף???

שנים אומרים לנו שאין תקציב לשיפור שכרנו.
השנה גדל תקציב העמותה.

איפה הכסף?

תקציב שכר דירה שהתפנה (העירייה משלמת)  – 500,000 ₪

הכנסות מחוגים – 120,000 ₪

|

|

/\

הורדת שכר הלימוד  –   520,000 ₪

שיפוצי קיץ – כולל שביל בחורשה, מטבחון בחטיבה הצעירה,
הסדרי חניה חדשים –    מעל 100,000 ₪

הבטיחו לנו שוב ושוב,
שמכל תוספת תקציבית,
חצי יוקצב לשיפור שכר הצוות.

אנחנו בעד הורדת שכר לימוד.

אנחנו בעד שיפור התשתיות בבית הספר.

אבל שוב אנחנו מוצאים

שהצוות במקום האחרון בסדר העדיפויות!